Cruz atrial

Guia de audio

 

Ipan intetlalhuia kixtianteokuepaloni in yankuik kaxtiltlalpan, in teopixkeh kitlalia tenepanoli ipan teoithualko in yankuik kalteopixko tlaixiptla Cristo. Inin tenepanoli ka xochitiuh ika ixayakatsin Cristo ipan iyolohko kipia tlaixiptla iteonehnemilis ipan hueiak imomahuan. In ixtli in yolotl Cristo ihuan kuauhtepanolli ixpantilis in axis mundi mexihkatlalnantsinko, ihuan toltekameh kintlanenehuililis achi Cristo intech teotonaltsitsin okinnemikeh ahtopan.